Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1) H Επωνυμία εταιρείας η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Βασιλέως Αλεξάνδρου 88, ΤΚ 12134 και με ΑΦΜ 131591213 (εφεξής «Rouge Nails & Beauty»), είναι ιδιότητα εταιρείας Μανικιούρ-Πεντικιούρ, έχοντας παρουσία στο χώρο μέσω φυσικού καταστήματος αλλά και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.rougebeauty.gr. H Rouge Nails & Beauty μεριμνά, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης του ιστότοπου υποχρεούται να έχει διαβάσει προσεκτικά του όρους χρήσης αυτού. Ο  χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου αυτομάτως θεωρείται ότι ανεπιφύλακτα συναινεί και αποδέχεται τους όρους χρήσης του παρόντος, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνει χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου και για οποιαδήποτε συναλλαγή ή περιήγηση σε αυτόν, φέρει την αποκλειστική ευθύνη o ίδιος μην έχοντας οποιαδήποτε ευθύνη η Rouge Nails & Beauty.  

2) Ο επισκέπτης ή ο χρήστης του ιστότοπου της Rouge Nails & Beauty θα πρέπει να κάνει σωστή χρήση των υπηρεσιών αυτού, των πληροφοριών και των δεδομένων, απέχοντας από αθέμιτες, παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται ως προς τα ανωτέρω να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξει του νόμου.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς υποστεί η Rouge Nails & Beauty βάσει των παραπάνω, ο κάθε Ο επισκέπτης ή ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη από τις ενέργειές του και η Rouge Nails & Beauty δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλη δαπάνη από αυτόν. Επίσης σε περίπτωση όπου η Rouge Nails & Beauty εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη ή του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης ή ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Rouge Nails & Beauty εκ του λόγου αυτού.    

Απαγορεύεται κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση της ιστοσελίδας ή/και του διαδικτύου, καθώς επίσης και η διενέργεια πράξεων ή παραλείψεων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο δίκτυο της Rouge Nails & Beauty ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του δικτύου της Rouge Nails & Beauty ή τρίτων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο επισκέπτης ή ο χρήστης δεν θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας για:

  • Να προξενήσει βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο,
  • Να μεταδώσει ή/και να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/συναλλακτικά ήθη.
  • Να αποκτήσει πρόσβαση, να διασώσει, επεξεργαστεί, αλλοιώσει και γενικότερα προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα κίνησης και θέσης άλλων χρηστών ή τρίτων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 και του Ν. 3471/2006.
  • Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών.
  • Να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Rouge Nails & Beauty.

3) Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται ως έχει.  Η Rouge Nails & Beauty θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτύου της ή η χρήση του διαδικτύου από τον χρήστη θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για χρήση του δικτυακού της τόπου ή για κάποια άλλη ιστοσελίδα (site) ή server μέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση στο διαδίκτυο από τον χρήστη. Συνεπώς η Rouge Nails & Beauty δεν ευθύνεται για αποζημίωση ή/και αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του επισκέπτη ή του χρήστη που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση αυτών.

4) Ο ιστότοπος της Rouge Nails & Beauty μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) ή διαφημιστικά banner που παραπέμπουν σε ιστότοπους άλλων εταιρειών. Η Rouge Nails & Beauty δεν είναι υπεύθυνη και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα μέτρα προστασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούν oi εν λόγω εξωτερικοί ιστότοποι, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης ή ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του και μόνο ευθύνη. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με το περιεχόμενο (οροί χρήσης, πολιτική απορρήτου κ.λ.π.) σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Την αποκλειστική ευθύνη των συνδεδεμένων ιστότοπων σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν έχει αποκλειστικά ο τρίτος ή ο χρήστης.   

5) Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της Rouge Nails & Beauty (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Rouge Nails & Beauty ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Rouge Nails & Beauty.  Η Rouge Nails & Beauty επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται σε ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.  Ο επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της Rouge Nails & Beauty από τυχόν παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου.

6) H Rouge Nails & Beauty μεριμνά, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και το σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στην ιστοσελίδα της, διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται όμως και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών (π.χ προϊόντων και υπηρεσιών, κτλ). Παρά το γεγονός ότι η Rouge Nails & Beauty ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη ποινική ή αστική της Rouge Nails & Beauty για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη ή  χρήστη της ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της χρήσης αυτής. H Rouge Nails & Beauty φροντίζει να ενημερώνει τον επισκέπτη ή τον χρήστη για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων της και ως εκ τούτου καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρέχει ως προς την διαθεσιμότητα αυτών και καμία περαιτέρω ευθύνη έχει η Rouge Nails & Beauty.

7) Ανωτέρα βία: Η Rouge Nails & Beauty δε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν προβλήματα στη χρήση της πρόσβασης μέσω διαδικτύου του χρήστη, λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρω βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος, απεργία, βραχυκύκλωμα, πρόβλημα στις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και ότι ορίζει η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

8) Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθεσης στους παρόντες όρους και το νόμο χρήσης του διαδικτύου, η Rouge Nails & Beauty δικαιούται να διακόψει αμέσως την πρόσβαση του επισκέπτη ή του χρήστη στην ιστοσελίδα ή/και στο διαδίκτυο, ο δε επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την Rouge Nails & Beauty για κάθε θετική και αποθετική της ζημία που ήθελε υποστεί από τις ενέργειες του χρήστη.

9) Η Rouge Nails & Beauty διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, προσθέσει ή διαγράψει του όρους χρήσης, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται στο ιστότοπο  χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής. Ο χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές.

10) Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

11) Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση καθώς και κάθε ενέργεια, παράλειψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με την ιστοσελίδα της Rouge Nails & Beauty διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

12) Η “Rouge Nails & Beauty” κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δε θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν στο 2105787370 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.